STAVEBNÍ FIRMA Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.

STAVBY, ÚDRŽBA, REKONSTRUKCE, ZATEPLOVÁNÍ rodinných a bytových domů (vč. využití programu Zelená úsporám)

Podporujeme regionalni projekty

Občanské sdružení Cesta integrace
Mas Říčansko
Regionální měsíčník Zápraží
Občanské sdružení podporující zdravý rozvoj a hájení kvality života regionu
Klidné město
Občanské sdružení Fialka2

Co je to společenská odpovědnost firem?

Víte, že firemní filantropie může být důležitým „hráčem“ při řešení společenských problémů?

 

Nejběžnější způsoby filantropie v ČR a zahraničí jsou:

- Dárcovství peněžní,

- Firemní nadace/Firemní nadační fond,

- Cause Related Marketing,

- Matchingový fond,

- Dárcovství nepeněžní,

- Školení,

- Vzdělávání a odborná pomoc,

- Účast ve správních radách a grantových komisích neziskových organizací,

- Firemní dobrovolnictví

 

Výzva pro větší a menší firmy na narodní a regionalní úrovni

 

aneb

 

posuňte filozofii z „tvůrce zisků“ na filozofii „spolutvůrce hodnot“.

 

 

 

Odkazy na titulSpolečenská odpovědnost firem":
- WIKIPEDIA,
- Web - Společenská odpovědnost firem,
- Fórum Dárců/Czech Donors Forum,
- Standard Odpovědná Firma,

- Společenská odpovědnost firem - online,

- Rady a tipy ze světa CSR - PROČ BÝT SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝM PODNIKEM,

- Společenská zodpovědnost korporací - rozhovor s Pavlem Francem z EPS,
- Společenská zodpovědnost firem ( 5.11.2007, autor: Alena Vlačihová, časopis Prosperita , rubrika Pro vaše podnikání),

- Hospodářská komora ČR, Společenská odpovědnost firem,

- 10.09.2009 XXII. VÝROČNÍ KONFERENCE CEFEC Sociální firmy - nový rozměr podnikání,

pozvánka na konferenci 10. - 12. září 2009, Praha, Česká republika

- 29. 1. 2007, Společenská zodpovědnost korporací, Helena Továrková, EPS,

- NORMY, KTERÉ MAJÍ VZTAH K CSR.

 

 

Poznámka: Označení společenská odpovědnost firem (SOF) je českým překladem anglického Corporate Social Responsibility (CSR).

Certifikáty

Interiéry ukázky