PROCEstavby, Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.

FVE, TČ, Fotovoltaika, Tepelná čerpadla, STAVBY, ÚDRŽBA, REKONSTRUKCE, INSTALACE, ALARM, ELEKTRO, LOXONE

Chytrý dům

Chytrý alarm

Chytré topení

Hodnocení zákazníků

Držitel certifikátu managemetnu kvality dle normy ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005

V souladu s požadavky ISM zveřejňujeme následující prohlásení

 

Prohlášení o politice ISM (integrovaný systém managemtu kvality a enviromentálního managementu) na období 2011-2012

 

 

Jsme firma zabývající se především zajišťováním stavební činnosti, např. stavby, údržby, rekonstrukce, zateplování rodinných i bytových domů (včetně využití programu Zelená úsporám), stavební dozor, správa a údržba nemovitostí, odborné stavební práce. Aktivně přistupujeme k ochraně životního prostředí a dbáme na bezpečnost práce a ochranu zdraví.

Vedení organizace se zavazuje k naplnění níže uvedených bodů a k neustálému zvyšování efektivnosti ISM.

 

- Zavedením integrovaného systému managementu chceme přispět ke zdokonalení firmy s tím, že její činnost bude v souladu s platnými technickými a legislativními normami a předpisy.

 

- Hlavním hodnotitelem naší činnosti je zákazník. Proto je naším cílem, aby byl maximálně spokojen nejen s odvedenou prací, ale i s komunikací s námi. Dokážeme zákazníkovi nabídnout zajištění realizace jakékoliv stavby či rekonstrukce na klíč. Budeme uplatňovat metody úspory energie a zdrojů, například Zelená úsporám, abychom méně zatěžovali životní prostředí.

 

- Dobrou pověst firmy tvoří také zaměstnanci a spolupracovníci, a proto v nich posilujeme vědomí odpovědnosti za vykonanou práci a sounáležitosti s firmou. Budeme zvyšovat vzdělání zaměstanců a spolupracovníků a motivovat je k dobrému vztahu a ochraně životního prostředí.

 

- Chováme se tak, abychom preventivně předcházeli vzniku úrazů a poškození zdraví.

 

- Chováme se šetrně i k životnímu prostředí. Naším cílem je nevytvářet nadměrný odpad a zároveň ho třídit, abychom nezatěžovali a neznečišťovali přírodu. Dokážeme minimalizovat negativní dopad případné havárie v životním prostředí.

 

- Budeme pravidelně vyhodnocovat systém ISM, přezkoumávat cíle politiky ISM a stanovovat takové, které vedou k neustálému zlepšování kvality a životního prostředí.

 

- Naším cílem je dodržovat termíny plnění zakázek. Naší snahou je co největší optimalizace výrobních nákladů.

 

- Spolupracujeme s dodavateli, kteří se ztotožňují s Politikou ISM naší firmy, tito mají naší plnou důvěru.

 

 

 

V Říčanech, dne 15.6.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikáty

Interiéry ukázky

Zelená úsporám

Podporujeme regionalni projekty

Občanské sdružení Cesta integrace
Mas Říčansko
Regionální měsíčník Zápraží
Občanské sdružení podporující zdravý rozvoj a hájení kvality života regionu
Klidné město
Občanské sdružení Fialka2