PROCEstavby, Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.

STAVBY, ÚDRŽBA, REKONSTRUKCE, INSTALACE, ALARM, ELEKTRO, LOXONE

Chytrý dům

Chytrý alarm

Chytré topení

Hodnocení zákazníků

Držitel certifikátu managemetnu kvality dle normy ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005

V souladu s požadavky ISM zveřejňujeme následující prohlásení

 

Prohlášení o politice ISM (integrovaný systém managemtu kvality a enviromentálního managementu) na období 2011-2012

 

 

Jsme firma zabývající se především zajišťováním stavební činnosti, např. stavby, údržby, rekonstrukce, zateplování rodinných i bytových domů (včetně využití programu Zelená úsporám), stavební dozor, správa a údržba nemovitostí, odborné stavební práce. Aktivně přistupujeme k ochraně životního prostředí a dbáme na bezpečnost práce a ochranu zdraví.

Vedení organizace se zavazuje k naplnění níže uvedených bodů a k neustálému zvyšování efektivnosti ISM.

 

- Zavedením integrovaného systému managementu chceme přispět ke zdokonalení firmy s tím, že její činnost bude v souladu s platnými technickými a legislativními normami a předpisy.

 

- Hlavním hodnotitelem naší činnosti je zákazník. Proto je naším cílem, aby byl maximálně spokojen nejen s odvedenou prací, ale i s komunikací s námi. Dokážeme zákazníkovi nabídnout zajištění realizace jakékoliv stavby či rekonstrukce na klíč. Budeme uplatňovat metody úspory energie a zdrojů, například Zelená úsporám, abychom méně zatěžovali životní prostředí.

 

- Dobrou pověst firmy tvoří také zaměstnanci a spolupracovníci, a proto v nich posilujeme vědomí odpovědnosti za vykonanou práci a sounáležitosti s firmou. Budeme zvyšovat vzdělání zaměstanců a spolupracovníků a motivovat je k dobrému vztahu a ochraně životního prostředí.

 

- Chováme se tak, abychom preventivně předcházeli vzniku úrazů a poškození zdraví.

 

- Chováme se šetrně i k životnímu prostředí. Naším cílem je nevytvářet nadměrný odpad a zároveň ho třídit, abychom nezatěžovali a neznečišťovali přírodu. Dokážeme minimalizovat negativní dopad případné havárie v životním prostředí.

 

- Budeme pravidelně vyhodnocovat systém ISM, přezkoumávat cíle politiky ISM a stanovovat takové, které vedou k neustálému zlepšování kvality a životního prostředí.

 

- Naším cílem je dodržovat termíny plnění zakázek. Naší snahou je co největší optimalizace výrobních nákladů.

 

- Spolupracujeme s dodavateli, kteří se ztotožňují s Politikou ISM naší firmy, tito mají naší plnou důvěru.

 

 

 

V Říčanech, dne 15.6.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikáty

Interiéry ukázky

Zelená úsporám

Podporujeme regionalni projekty

Občanské sdružení Cesta integrace
Mas Říčansko
Regionální měsíčník Zápraží
Občanské sdružení podporující zdravý rozvoj a hájení kvality života regionu
Klidné město
Občanské sdružení Fialka2